Moje dziecko widzi ducha. Szukam pomocy...
+48 531 866 555
100% DYSKRECJI
WYŚLIJ ZGŁOSZENIE -
24h
Pomożemy    Wam    zrozumieć    zdolności    dzieci    do widzenia   i   komunikowania   się   z   duchami.   Zdolności te    są    obserwowane    u    dzieci    w    wieku    od    6-tego miesiąca   życia   do   5-tego   roku   życia.   Rodzice   dzieci najczęściej   zauważają   interakcję   dziecka   z   duchami w   okresie   nauki   chodzenia   i   mówienia.   Po   piątym roku życia większość dzieci traci je.        
Jest   wiele   powodów   utraty   przez   dzieci,   w   wieku   5-11   lat,   wrodzonych   zdolności   do widzenia    i    słyszenia    duchów.    Jednym    z    nich    jest    to,    że    dzieci    są    przez    bliskich zniechęcane   do   rozwijania   tych   zdolności.   Dziecku   jest   wpajane,   że   to   co   widzi   i   słyszy to   jedynie   jego   wyobraźnia   i   że   to   dzieje   się   jedynie   w   jego   głowie.   Tak   indoktrynowane dzieci    zamiast    rozwijać    zdolności,    zamykają    swój    umysł    i    zaczynają    ignorować pojawiające   się   zjawiska   paranormalne,   Drugim,   naturalnym   powodem   jest   dorastanie. W   umyśle   dziecka   zachodzą   zmiany,   które   zamykają   obszary,   pozwalające   na   widzenie   i słyszenie duchów. Należy   pamiętać,   że   małe   dzieci   są   wyjątkowo   podatne   i   szczególnie   narażone   na różnego   rodzaju   wpływy   ze   strony   złych   sił   nadprzyrodzonych.   Ich   otwarte   umysły   i bujna   wyobraźnia   ułatwiają   im   kontakty   z   “Drugą   Stroną”,   natomiast   ich   niewinność   i łatwowierność czynią je łatwym celem dla niecnych działań Złego Ducha. Z    naszych    badań    wynika,    że    nie    wszystkie    odwiedziny    duchów    należy    uważać    za złowrogie.   Bardzo   często   z   opisów   dzieci   wynika,   że   odwiedzającymi   są   duchy   bliskich, którzy   odeszli.   Przychodzą   do   dziecka   by   się   nim   opiekować   i   je   chronić.   Należy   jednak pamiętać,   że   Zły   Duch   w   celu   zmylenia   czujności   rodziców   z   łatwością   może   podszyć się   pod   zmarłego   bliskiego.   Z   tego   względu   nie   zlecamy   łatwowiernej   akceptacji   lub ignorowania   przez   rodziców   faktu   kontaktów   dziecka   z   jakimkolwiek   duchem,   nawet   tzw. „opiekuńczym”.      Innym      najczęściej      zgłaszanym      przypadkiem      odwiedzin      jest zamieszkanie   przez   rodzinę   w   domu   w   którym   już   wcześniej   przebywał   duch.   Małe dziecko,   najbardziej   otwarta   na   kontakt   istota   jest   zawsze   pierwszym   członkiem   rodziny z    którym    taki    duch    próbuje    nawiązać    kontakt.    Rodzice    zauważają    taką    aktywność dopiero po jakimś czasie lub wtedy gdy dziecko im o tym powie. Ważną   rolą   rodziców   jest   obserwacja   dzieci,   wiara   w   opisywane   przez   nie   zjawiska (nawet   te   najdziwniejsze),   szybkie   reagowanie   na   pojawiające   się   znaki   ostrzegawcze   i natychmiastowe podjęcie działań w celu ich ochrony. Jeśli   wasze   dziecko   opowiada   że   przychodzą   do   niego   w   nocy   obcy,   ma   niewidzialnego przyjaciela   z   którym   się   czesto   bawi   lub   zabawka   waszego   dziecka   wydaje   się   być   jak żywa,   a   wy   czujecie   się   bezradni   i   obawiacie   się   o   swoje   dziecko,   to   namawiamy   do kontaktu z naszą grupą.
Wszelkie     zgłoszenia     przyjmujemy     telefonicznie +48        531        866        555        lub        na        e-mail piotr@ghosthunter.pl     .     Prosimy     o     przesyłanie zgloszeń    z    odpowiednim    wyprzedzeniem,    gdyż przygotowanie   i   przeprowadzenie   badań   wymaga czasu.     Wszelkie     działania     przeprowadzamy     w zgodzie    z    polskim    prawem,    według    naukowych procedur        i        wytycznych        międzynarodowej organizacji I nternational G host H unters S ociety.          
GhostHunter.pl - Badanie Zjawisk Paranormalnych, Sprzęt, Szkolenia, Konsultacje
BADANIE ZJAWISK PARANORMALNYCH & SZKOLENIA & EVENTY
Prosimy   o   nie   wysylanie   do   nas   zgłoszeń   anonimowych!   Jeśli   chcesz   otrzymać   naszą   bezpłaną   pomoc,   to   prześlij   do   nas   (wystarczy wiadomość    e-mail,    SMS)    oficjalne    zgłoszenie.    Zgloszenie    takie    musi    zawierać    podstawowe    dane    kontaktowe:    imię,    nazwisko,    wiek, miejscowość,   adres   e-mail,   numer   telefonu   i   ewentualnie   link   do   profilu   na   facebooku.   Zgłoszenie   powinno   tekże   zawierać   szczegółowy   opis zjawiska,   które   chcesz   zgłosić.    Nie   przyjmujemy   zgłoszeń   od   osób   niepełnoletnich.    W   przypadku   osoby   niepełnoletniej   zgłoszenie   musi być przesłane przez jej opiekuna prawnego. Jeśli   jednak   chcesz   zachować   anonimowość   i   skorzystać   z   naszej   wiedzy   i   doświadczenia,   to   prosimy   o   zapoznanie   się   z   ofertą   naszych płatnych konsultacji. Płatne konsultacje są udzielane anonimowo. Bezpłatna pomoc udzielana jest wszystkim, którzy pisemnie zlecą nam zajęcie się ich sprawą!   
OZNAKI DZIAŁANIA ISTOT DUCHOWYCH 
Na         zamieszczonym         powyżej         obrazku         przedstawiliśmy         najczęściej         obserwowane przez   rodziców   zakłócenia   towarzyszące   obecności   istot   duchowych   przy   ich   dzieciach. Oczywiście    nie    są    to    wszystkie    możliwe    zakłócenia    towarzyszące    nawiedzeniom. Pozostałe oznaki obecności istot  duchowych w domu możesz znaleść tu >>> .
Kolor     zielony .     Tym     kolorem     zostały     oznaczone     zakłócenia,     których wystąpienia    mogą    być    spowodowane    działaniem    istot    duchowych,    jednak najczęsciej   okazują   się   one   być   spowodowane   czynnikami   naturalnymi.   W pierwszym rzędzie o pomoc należy poprosić np. psychologa.
Kolor   żółty .   Oznaczone   tym   kolorem   zakłócenia   powinny   zwrócić      uwagę rodziców.   Nie   mogą   być   ignorowane,   zwłaszcza   gdy   występują   w   połączeniu z jednym lub wieloma zakłoceniami oznaczonymi kolorem zielonym.
Kolor    czerwony .    Tym    kolorem    zostały    oznaczone    zakłócenia,    których wystąpienia,   pojedyńcze   lub   grupowe,   należy   natychmiast   skonsultować   z badaczmi zjawisk paranormalnych.
licznik odwiedzin Wordpress