POLECAMY
SZUKASZ POMOCY?
tropiciele zjawisk paranormalnych
GhostHunter.pl - Badanie Zjawisk Paranormalnych, Sprzęt, Szkolenia, Konsultacje
CZY MÓJ DOM JEST NAWIEDZONY? - NAJCZĘŚCIEJ ZGŁASZANE OZNAKI
BADANIE ZJAWISK PARANORMALNYCH & SZKOLENIA & EVENTY
+ 48 531 866 555
Na   zamieszczonym   powyżej   obrazku   opisaliśmy   najczęściej   obserwowane   w   nawiedzonych   domach zakłócenia.   Przy   każdym   rodzaju   zakłóceia   umieściliśmy   kolorowy   piktogram.   Każdy   piktogram   jest   w jednym    z    trzech    kolorów    -    zielonym,    żółtym    lub    czerwonym.    Kolor    piktogramu    oznacza    wagę zakłócenia przy którym został umieszczony. 
Kolor    zielony .    Tym    kolorem    zostały    oznaczone    zakłócenia,    których    wystąpienia    mogą    być spowodowane   działaniem   istot   duchowych,   jednak   najczęsciej   okazują   się   one   być   spowodowane czynnikami   naturalnymi.   Mogą   niepokoić!   Jednak   w   rzeczytwistości   wystarczy,   że   domownicy   sami zaczną   szukać   w   swoim   otoczeniu   naturalnych,   wytłumaczlanych   po   ludzku   przyczyn   wystapienia tych   zakłóceń.   Jeśli   jednak   je   wykluczą   to   zalecamy   przejście   do   bacznej   obserwacji   domostwa   i samych   domowników   (zwłaszca   dzieci   i   nastolatków)   w   celu   odszukania   innych,   bardziej   subtelnych zakłóceń.   
Kolor   żółty .   Oznaczone   tym   kolorem   zakłocenia   powinny   zwrócić   naszą   uwagę.   Nie   powinny   być ignorowane   przez   domowników,   zwłaszcza   gdy   występują   w   połączeniu   z   jednym   lub   wieloma zakłoceniami    oznaczonymi    kolorem    zielonym.    Zakłócenia    te    mogą    byc    nadal    powodowane przyczynami   naturalnymi,   jednak   najczęsciej   okazują   się   wynikiem   działania   osób   trzecich   -   np. dowcip   w   celu   wystarszenia   domowników.   Tak   więc   w   przypadku   zakłóceń   oznaczonych   kolorem żółtym    najpierw    wykluczamy    przyczyny    naturalne    a    następnie    działenie    osób    trzecich.    Jeśli przyczyny    tych    zakłoceń    nie    znajdą    racjonalnego    wytłumaczenia,    to    należy    je    natychmiast skonsultować   z   ludźmi   zajmujacycmi   się   badaniem   zjawisk   paranormalnych.   Proszę   pamiętać,   że istoty   duchowe   działają   w   ukryciu.   Widzimy,   słyszymy   lub   odczuwamy   tylko   to   co   chcą   byśmy zauważyli.   Wiele   ich   działań   jest   ukrytych   i   niebezpiecznych   dla   domowników   (np.   uszczerbek   na zdrowiu   i   psychiice).   Zakłóceń   oznaczonych   kolorem   żółtym   nie   wolno   ignorować!!!   Osoby,   które   je pozostawia    samym    sobie    w    najblizszym    czasie    zaczną    doświadczać    zakłoceń    oznaczonych kolorem czerwonym.    
Kolor   czerwony .   Tym   kolorem   zostały   oznaczone   zakłócenia,   których   wystąpienia,   pojedyńcze   lub grupowe,   należy   natychmiast   skonsultować   z   badaczmi   zjawisk   paranormalnych.   Zwłaszcza   gdy zostały zaobserwowane w połączeniu z zakłóceniami oznaczonymi w kolorze żółtym i zielonym. 
Wymienione   wyżej   zakłócenia   są   tylko   tymi   wybranymi   przez   nas   jako   te   najczęściej   powtarzajace   się w   zgłoszeniach   ludzi   proszacych   nas   o   pomoc.   Oczywiście   obserwowanych   zakłoceń   jest   o   wiele więcej.   Wymienione   zakłócenia   powtarzały   się   najczęściej   w   zgłoszeniach   i   zostały   potwierdzone   w wyniku   przeprowadzonych   badań   zjawisk   paranormalnych.   W   przypadku   wątpliwości   zapraszamy   do kontaktu z naszymi konsultantami. Gwarantujemy pełną dyskrecję i bezpłatną pomoc!   
WYŚLIJ ZGŁOSZENIE -
Prosimy   o   nie   wysylanie   do   nas   zgłoszeń   anonimowych!   Jeśli   chcesz   otrzymać   naszą   bezpłaną   pomoc,   to   prześlij   do   nas   (wystarczy wiadomość    e-mail,    SMS)    oficjalne    zgłoszenie.    Zgloszenie    takie    musi    zawierać    podstawowe    dane    kontaktowe:    imię,    nazwisko,    wiek, miejscowość,   adres   e-mail,   numer   telefonu   i   ewentualnie   link   do   profilu   na   facebooku.   Zgłoszenie   powinno   tekże   zawierać   szczegółowy   opis zjawiska,   które   chcesz   zgłosić.    Nie   przyjmujemy   zgłoszeń   od   osób   niepełnoletnich.    W   przypadku   osoby   niepełnoletniej   zgłoszenie   musi być przesłane przez jej opiekuna prawnego. Jeśli   jednak   chcesz   zachować   anonimowość   i   skorzystać   z   naszej   wiedzy   i   doświadczenia,   to   prosimy   o   zapoznanie   się   z   ofertą   naszych płatnych konsultacji. Płatne konsultacje są udzielane anonimowo. Bezpłatna pomoc udzielana jest wszystkim, którzy pisemnie zlecą nam zajęcie się ich sprawą!   
licznik odwiedzin Wordpress