POLECAMY
SZUKASZ POMOCY?
Badania   zjawisk   paranormalnych   przeprowadzane   na   zlecenie   Zakonu Egzorcystów    są    dodatkową    i    bezinteresowną    działalnością    dwóch, przygotowanych   i   uprawnionych   do   tego   współzalożycieli   grupy   P.T.G.H. O    przebiegu    i    finale    tych    badań    decydują    wyznaczeni    przez    Zakon kapłani.   Badania   te   nie   mają   wplywu   na   obiektywność   i   neutrlaność   przy pozostałych   badanich   przeprowadzanych   przez   naszą   grupę.   Jak   już wiele    razy    pisaliśmy    nie    segregujemy    ludzi,    pomagamy    wszystkim potrzebującym, niezaleznie od przyjetego przez nich systemu wiary.
tropiciele zjawisk paranormalnych
Grupa    P.T.G.H.     współpracuje    z    Zakonem    Egzorcystów    Św. Michała      Archanioła      z      USA      (      Order      of      Exorcists www.orderofexorcist.com       ).      Założyciele      grupy      zostali przeszkoleni   i   przygotowani   do   przeprowadzania   badań   zjawisk paranormalnych     w     kierunku     rozeznania     czy     dana     sprawa kwalifikuje    się    do    dalszych    działań    kapłanów    egzorcystów. Członkowie   grupy   P.T.G.H.   nie   są   egzorcystami ,   są   jedynie świeckimi     badaczami     zjawisk     paranormalnych!     Zostaliśmy przygotowani   do   ścisłej   współpracy   z   kaplanami   egzorcystami, przeprowadzamy     wywiady,     rzetelnie     zbieramy     dowody     na oddziaływanie   demoniczne,   dokumentujemy   je   i   przekazujemy do    dlaszej    analizy    wspólpracujacych    z    nami    przedstawicieli Kościoła.   Potrafimy   też   wesprzeć   kaplanów   egzorcystów   w   ich trudnej walce ze złym duchem.
Wszystkie   badania   przeprowadzamy   rzetelnie   i   bezpłatnie.,Gwarantujemy   pomoc   wszystkim   potrzegujacym. Pełna dyskrecja!. 99% przeprowadzanych przez nas do tej pory badań nigdy nie zostanie ujawnionych.
GhostHunter.pl - Badanie Zjawisk Paranormalnych, Sprzęt, Szkolenia, Konsultacje
ŚLEDZTWA NA ZLECENIE ZAKONU EGZORCYSTÓW
BADANIE ZJAWISK PARANORMALNYCH & SZKOLENIA & EVENTY
+ 48 531 866 555
licznik odwiedzin Wordpress