POLECAMY
P.T.G.H. AKADEMIA - SZKOLENIA & KONSULTACJE
SZUKASZ POMOCY?
Szkolenia & Prelekcje
P.T.G.H.   Akademia    oferuje   szeroką   gamę   stacjonarmych   szkoleń   z   zakresu   badań   zjawisk   paranormalnych. Zajęcia   odbywają   się   w   lokalizacji   uzgodnionej   z   P.T.G.H. Akademia.   Minimalna   ilość   słuchaczy   jest   za   kazdym razem   ustalana   indywidualnie.   W   zależności   od   wybranego   programu   szkoleń   zajęcia   trwają   od   1   do   3   dni   (8 godzin/dzień).   Zajęcia   odbywają   się   w   trzech   blokach   -   teoretycznym,   praktycznym   i   badawczym.   W   przypadku bloku   badawczego   zajęcia   mogą   odbywać   się   także   w   godzinach   nocnych   -   udział   w   roli   obserwatora   w prawdziwych     badaniach     zjawisk     paranormalnych.     Wykładowcami     są     praktykujący     badacze     zjawisk paranormalnych, posiadajacy kilkunastoletnie doświadczenie i najnowocześniejszy sprzęt badawczy. P.T.G.H.    Akademia     zaprasza    do    skorzystania    z    oferty    prelekcji    i    pokzaów    sprzętu    do    badań    zjawisk paranormalnych.    Termin,    czas    trwania    i    zakres    tematyczny    podlega    indywidualnym    uzgodnieniom.    Nasze wystapienia   wzgogacą      konferencje   i   tematyczne   spotkania   firmowe.   Szczególnie   do   wspólpracy   zapraszamy właścicieli   obiektów   historycznych   (zamki,   pałace,   bunkry   itp.),   dla   których   przygotujemy   prelekcje   o   zjawiskach paranormalnych w powiązaniu z tłem historycznym ich obiektu...      
Szkolenia przez Skype
P.T.G.H. Akademia    wprowadza   nowoczesną   formę   szkolenia   na   odległość   -   Skype   on-line,   Polega   ona   na   tym, że   prowadzący   i   kursant   porozumiewają   się   podczas   kursu,   przy   pomocy   komunikatora   Skype.   Wystarczy,   że kursant   posiada   komputer,   dostęp   do   internetu   oraz   zainstalowany   komunikator   Skype   i   już   można   brać   udział w   szkoleniu   na   odległość.   Takie   szkolenie   on-line   nie   różni   się   praktycznie   niczym   od   szkolenia   indywidualnego przeprowadzanego     w     trakcie     stacjonarnych     spotkań.     Jest     to     także     świetna     alternatywa     dla     osób niepełosprawnych    ruchowo,    a    chcących    pogłębiać    swoją    wiedze    na    temat    zjawisk    paranormalnych. Podstawowe   zalety   tego   typu   szkoleń   to:   elastyczne   godziny   przeprowadzania   szkolenia,   oszczędność   czasu   i pieniedzy   -   nie   trzeba   dojeżdżać,   szkolenie   odbywa   się   w   domu   u   kursanta,   szkolenie   jest   na   żywo,   interakcja odbywa   się   przy   pomocy   mikrofonu   i   kamery   (kamera   kursanta   nie   jest   konieczna),   możesz   być   szkolony przebywając   w   dowolnym   miejscu   na   świecie,   wystarczy,   że   masz   laptopa   z   dostępem   do   internetu,   szkolenie jest   dostosowane   indywidualnie   do   twoich   potrzeb.   Po   zakończeniu   szkolenia   otrzymasz   stosowny   certyfikat. Zajęcia    on-line    odbywają    się    w    dwóch    blokach    -    teoretycznym    i    praktycznym.    Zajęcia    trzeciego    bloku    - badawczego   -   nie   wchodzą   w   zakres   szkoleń   on-line,   muszą   niestety   odbywać   się   w   realu,   w   indywidualnie umowionym     terminie     i     miejscu     wskazanym     przez     P.T.G.H.    Akademia.     Warunki     i     zasady     podlegają indywidualnym   uzgodnieniom.   Wykładowcami   są   praktykujący   badacze   zjawisk   paranormalnych,   posiadajacy kilkunastoletnie doświadczenie i najnowocześniejszy sprzęt badawczy.  
Bezplatnych   konsultacji    udzielamy   wszystkim   osobom,   które   oddały   swoją   sprawę   pod   opiekę   badaczy zjawisk    paranormalnych    z    grupy    P.T.G.H.    Konsultacje    takie    odbywają    się    add-hoc    (dzień/noc)    i    służą omówieniu   konkretnego   problemu,   szybkiemu   wypracowaniu   rozwiązania   lub   udzieleniu   doraźnej   pomocy. Konsultacje   odbywają   się   przy   uzyciu   komunikatora   Skype   (audio/video).   Po   oficjalnym   zgloszeniu   sprawy, osoby   zainteresowane   otrzymaują   informacje   umożliwiające   korzystanie   z   naszej   pomocy   w   formie   konsultacji (Skype/telefon).   Ilość   konsultacji   jest   nieograniczona   i   bezpłatna !   Sprawdż   jak   zgłosić   swoja   sprawę   i   jak najszybciej zacząć korzystać z naszej bezpłatnej pomocy?. Płatneych   konsultacji    udzielamy   wszystkim   osobom   chcącym   zachować   swoją   anonimowaść   (nie   mającym zamiaru     zgłaszać     swojej     sprawy     w     P.T.G.H.)     lub     komercyjnie     zajmującycm     się     tematem     zjawisk paranormalnych    (np.    badacze    z    innych    grup,    pasjonaci    tematu,    redaktorzy    radio/telewizja/prasa    itp.). Konsultacje    odbywają    się    przy    użyciu    komunikatora    Skype    (audio/video)    lub    telefonu.    Koszt    płatnych   konsultacji    wynosi   200,00   PLN    netto   za   każdą   rozpoczętą   godzinę.   Sprawdź   poniżej   jak   skorzytać   z   tej oferty...      
Konsultacje przez Skype
tropiciele zjawisk paranormalnych
GhostHunter.pl - Badanie Zjawisk Paranormalnych, Sprzęt, Szkolenia, Konsultacje
BADANIE ZJAWISK PARANORMALNYCH & SZKOLENIA & EVENTY
Poniżej zamieszczamy przebieg procedury umożliwiajacej zgłoszenie się do szkolenia on-line. Kursant   zgłasza   chęć   udziału   w   wybranym   przez   siebie   szkoleniu/kursie   na   adres   e-mail:   piotr@ghosthunter.pl   . Administrator    P.T.G.H.    Akademia    ustala    zakres    szkolenia/kursu    i    dogodny    dla    obu    stron    termin    jego przeprowadzenia - zostanie ustalony indywidualny harmonogram szkolenia. Kursant   opłaca   (na   podstawie   faktury   proforma)   kurs.   Dostępne   formy   płatności   to   przelew   na   podany   w fakturze proforma nr konta bankowego lub za pośrednictwem bezpiecznego serwisu płatniczego Paypal. Kursant otrzymuje niezbędne informacje o szkoleniu/kursie na wskazany adres e-mail. Kursant   przesyła   Administratorowi   dane   niezbędne   do      nawiązania   połączenia   Skype   oraz   dane   osobowe   do wystawienia zaświadczenia o odbytym szkoleniu/kursie. Administrator nawiązuje połączenie kursowe Skype w formie wideo/audio-szkolenia/kursu. Kursant,   na   podstawie   §   18   ust.   2   rozporządzenia   Ministra   Edukacji   Narodowej   z   dnia   11   stycznia   2012   r.   w sprawie    kształcenia    ustawicznego    w    formach    pozaszkolnych    (Dz.    U.    poz.    186).    otrzymuje    dokument zaświadczający ukończenie wybranego przez siebie kursu/szkolenia.    
Procedura zgloszenia do szkolenia on-line.
Poniżej zamieszczamy przebieg procedury umożliwiajacej zgłoszenie się do płatnych konsultacji  on-line. Osoba zgłasza chęć udziału w płatnych konsultacjach na adres e-mail: piotr@ghosthunter.pl   . Administrator P.T.G.H. Akademia ustala zakres konsultacji i dogodny dla obu stron termin ich przeprowadzenia. Osoba   opłaca   (na   podstawie   faktury   proforma)   konsultacje.   Dostępne   formy   płatności   to   przelew   na   podany   w fakturze proforma nr konta bankowego lub za pośrednictwem bezpiecznego serwisu płatniczego Paypal. Osoba przesyła Administratorowi dane niezbędne do  nawiązania połączenia Skype. Konsultant   P.T.G.H.   Akademia   nawiązuje   w   ustalonym   terminie   połączenie   konsultacyjne   Skype   w   formie wideo/audio.  
Procedura zgloszenia do płatnych konsultacji on-line.
+ 48 531 866 555
licznik odwiedzin Wordpress