POLECAMY
KAMERA SLS-KINECT W BADANICH GRUPY P.T.G.H.
SZUKASZ POMOCY?
Najnowszy   Kinect   2   z   Xbox   One   może   zlokalizować   i   śledzić   wielu graczy.   Zastosowano   zaawansowaną   technologię   wykrywania   ruchu   w podczerwieni   (IR)   .   Czujnik   ruchu   jest   obecnie   tak   wrażliwy,   że   może kontrolować   pracę   serca   użytkownika.   Nasuwa   się   więc   pytanie   czy badacze   zjawisk   paranormalnych   (Ghost   Hunters)   mogą   także   używać technologii    Kinect    do    wykrywania    w    całkowitej    ciemności    zjawisk paranormalnych    i    monitorowania    ich    dynamiki?    Dziś    wiemy,    że    tak. Zostało       to       jednak       poprzedzone       wielomiesięcznymi       testami prototypowych   urządzeń,   przeprowadzonymi   przez   grupy   badaczy   w różnych   zakątkach   świata.   Technologię   Kinect   sprzężono   z   systemem “Skeleton    Tracker”    co    umożliwiło    wizualizację    (stick    figure,    avatar), śledzenie    i    rejestrację    w    jakości    HD    zjawisk    paranormalnych    nie widocznych dla innych urządzeń.
tropiciele zjawisk paranormalnych
Czy   kamera   Microsoft   Kinect   2   wykrywa   w   ciemności   nie   tylko graczy?   Wielu   użytkowników   doswiadczyło   jak   ich   Xbox   wykrył dodatkowego    gracza,    choć    byli    w    pokoju    sami.    Większość uznała     to     za     błąd     systemu,     ale     wielu     graczy     utrwaliło powtarzającą   się   anomalię   na   filmach.   Można   je   zobaczyć   w serwisie    YouTube.    Wątek    ten    pojawia    się    także    w    jednym    z odcinków    z    serii    “Paranormal    Activity”.    Wciąż    naplywające zgłoszenia    zainspirowały    inżynierów    projektujacych    sprzet    dla badaczy   zjawisk   paranormalnych.   Postanowili   oni   sprawdzić   czy rzeczywiście    kamery    Kinect    potrafią    wykrywać    duchy?    Firma Microsoft   opracowała   kamerę   Kinect   jako   urządzenie   peryferyjne dla    konsoli    Xbox.    Urządzenie    to    pozwalaja    na    interakcję    z konsolą   za   pomocą   gestów   i   poleceń   głosowych   użytkownika (bez konieczności używania kontrolera).  
Firma   Microsoft   dystansuje   się   od   wszelkiego   rodzaju   doniesień   o   moźliwości   wykrywania   duchów   przez urządzenie   Xbox   Kinect.   Uważa,   że   odnotowane   anomalie   są   wynikiem   błędnej   konfiguracji   urządzenia.   Co   w takim    razie    wykrywa    kamera    Xbox    Kinect?    Wykrywana    jest    niewidzialna    energia    kinetyczna    (Kinesis) wchodząca   w   interakcję   z   otoczeniem.   “Kinesis”   to   słowo   klucz   od   którego   wzieła   się   nazwa   Kinect,   a   które oznacza   energię   pochodzącą   z   ruchu.   Mamy   więc   do   czynienia   z   ruchem   i   energią   kinetyczną,   powstającymi bez dotyku, kontrolowanymi jedynie przez umysł lub tajemniczą siłę zewnętrzną.
Grupa   P.T.G.H   posiada   najnowszą   generację   (2014)   kamery   SLS   Kinect.   Na   całym   świecie   jest   jedynie   pięć takich   urządzeń   (Limited   Edition).   W   najnowszej   wersji   zostały   użyte   nowe,   bardziej   czułe   typy   sensorów światła   strukturalnego   ( S tructured   L ight   S ensor),   ultradżwiekowego   pomiaru   odległości   (Ultra   Sonic   Distance Sensor    )    i    temperatury    (Thermal    Temperature    Sensor).    Kamera    jest    sprzężona    z    tabletem    firmy    Dell pracującym     pod     kontrolą     systemu     operacyjnego     Windows     8.1.     Na     tablecie     zostało     zainstalowane specjalistyczne   oprogramowanie   do   wizualizacji   wykrytych   butów   paranormalnych   (Skeleton   Image   Tracking). W komplecie znajduje się specjalny uchwyt umożliwiający wygodne przenoszenie urządzenia w czasie badań.   
Zapraszamy   wszystkie   zainteresowane   tym   urządzeniem   osoby   do   uczestnictwa   w   ogranizowanych   przez   nas szkoleniach lub eventach z dreszczykiem.
GhostHunter.pl - Badanie Zjawisk Paranormalnych, Sprzęt, Szkolenia, Konsultacje
BADANIE ZJAWISK PARANORMALNYCH & SZKOLENIA & EVENTY
+ 48 531 866 555